ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA svibanj 2008

Utorak,
13.svibnja
u 21,00 sat Hrvatski dom Vukovar
13. Festival glumca
Borivoj Radaković
KAJ SAD?
Redatelj: Petar Veček
Subota,
31.svibnja
u 19,30 sati SNG Maribor
Slovensko narodno Gledališče Maribor
Georges Feydeau 
BUBA U UHU
Redatelj: Steven Kent