ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA rujan 2006

Nedjelja,
3.rujna
u 11,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varažinu
u okviru Špancir festa 2006. Stari grad Varaždin

Nedjelja,
3.rujna
u 16,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varažinu
u okviru Špancir festa 2006., Stari grad Varaždin

Subota,
9.rujna
u 10,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varažinu

Subota,
9.rujna
u 17,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varažinu

Subota,
16.rujna
u 10,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
U slučaju kiše predstava će se održati u MMC Kult, Anina 2, Varaždin

Subota,
16.rujna
u 17,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varažinu
U slučaju kiše predstava će se održati u MMC Kult, Anina 2, Varaždin

Subota,
23.rujna
u 17,00 sati Stari grad Varaždin

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
U slučaju kiše predstave će se održati u MMC Kult, Anina 2, Varaždin

Nedjelja,
24.rujna
u 16,00 sati Čakovec
Ela Peroci MACA PAPUČARICA
Redatelj: Dubravko Torjanac
Igraju: Jelena Vukmirica, Judita Franković, Gordana Slivka, Sunčana Zelenika Konjević
Gostovanje u Centru za kulturu Čakovec
Četvrtak,
28.rujna
u 20,00 sati Čakovec
Tennessee Williams IZNENADA PROŠLOG LJETA
Redateljica: Snježana Banović Dolezil
Igraju: Mirjana Sinožić, Robert Plemić, Leona Paraminski, Ljiljana Bogojević, Vesna Stilinović, Berislav Tomičić, Beti Lučić
Gostovanje u Centru za kulturu Čakovec
Petak,
29.rujna
u 11,00, 12,30 i 18 sati Sisak

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
Gostovanje u Domu kulture "Kristalna kocka vedrine" Sisak

Subota,
30.rujna
u 10,00 sati MMC Kult, Anina 2

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu

Subota,
30.rujna
u 17,00 sati MMC Kult, Anina 2

Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu