ARHIV KALENDARA PREDSTAVA ZA listopad 2006

Nedjelja,
1.listopada
u 16,00 sati Čakovec
Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
Mala scena - Centar za kulturu Čakovec
Subota,
7.listopada
u 19,30 sati Kumanovo

Nikolaj Vladimirovič Koljada
KOKOŠ
Redatelj: Dražen Ferenčina
Centar kulture Trajko Prokopiev Kumanovo, Makedonija
Sudjelovanje na međunarodnom festivalu Dani komedije 2006.

Srijeda,
11.listopada
u 20,00 sati Požega
Tennessee Williams IZNENADA PROŠLOG LJETA
Redateljica: Snježana Banović Dolezil
Igraju: Mirjana Sinožić, Robert Plemić, Leona Paraminski, Ljiljana Bogojević, Vesna Stilinović, Berislav Tomičić, Beti Lučić
Gostovanje u Gradskom kazalištu Požega
Subota,
14.listopada
u 17,00 sati Predvorje HNK
Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
Predvorje HNK u Varaždinu
Nedjelja,
15.listopada
u 19,00 sati Novska
Tennessee Williams IZNENADA PROŠLOG LJETA
Redateljica: Snježana Banović Dolezil
Igraju: Mirjana Sinožić, Robert Plemić, Leona Paraminski, Ljiljana Bogojević, Vesna Stilinović, Berislav Tomičić, Beti Lučić
Pučko otvoreno učilište Novska
Ponedjeljak,
16.listopada
u 15,00 sati Čakovec
Ela Peroci MACA PAPUČARICA
Redatelj: Dubravko Torjanac
Sudjelovanje na 9. susretima profesionalnih kazališta
za djecu i mladež ASSITEJ
Centar za kulturu Čakovec
Subota,
21.listopada
u 17,00 sati Predvorje HNK
Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
Predvorje HNK u Varaždinu
Ponedjeljak,
23.listopada
u 19,30 sati Zagreb
Tennessee Williams IZNENADA PROŠLOG LJETA
Redateljica: Snježana Banović Dolezil
Igraju: Mirjana Sinožić, Robert Plemić, Leona Paraminski, Ljiljana Bogojević, Vesna Stilinović, Berislav Tomičić, Beti Lučić
Sudjelovanje na 21. Gavellinim večerima, DK Gavella, Zagreb
Subota,
28.listopada
u 17,00 sati Predvorje
Dragutin Domjanić
PETRICA KEREMPUH I SPAMETNI OSEL
Redatelj: Zlatko Bourek
predstava Dječje i lutkarske scene HNK-a u Varaždinu
Predvorje HNK u Varaždinu
Nedjelja,
29.listopada
u 16,00 sati Čakovec
Dubravko Torjanac/Vesna Kosec-Torjanac/ Dragutin Novaković Šarli
NORCI, musical za djecu i odrasle
Redatelj: Dubravko Torjanac
Centar za kulturu Čakovec